Emisyon Azaltımları Geçiştiriliyor mu?

Emisyon Azaltımları Geçiştiriliyor mu? ~ 18/04/2022
bilingual content - scroll down for english edition

Laurel Brunner tarafından yazılan Verdigris blogu

 

New Climate Institute kısa süre önce Kurumsal İklim Sorumluluğu İzleme Raporu 2022'yi yayınladı. Rapor, “şirketlerin emisyon azaltma ve net sıfır hedeflerinin şeffaflığını ve bütünlüğünü” değerlendiriyor. Oldukça yavan bir okuma. Bulgular bize çoğunlukla iki önemli gerçeği hatırlatıyor. Her şeyden önce, iklim acil durumumuz söz konusu olduğunda, kayıtsızlığa veya belirsizliğe yer olamaz. İkinci olarak, çevresel etkiyi hesap verebilir kılmak ve standart raporlamayı kullanmak hayati önem taşımaktadır.

 

Kurumsal iklim sorumluluğu, işle ilgili tüm emisyonların izlenmesine ve açıklanmasına bağlıdır. Basım ve yayın endüstrileri için bu, bu faaliyetleri bir etkiye sahip olarak tanımlayabilmek ve ölçebilmek anlamına gelir. Baskının karbon ayak izini hesaplamak için ISO 16759, bu amaçla geliştirilmiştir. ISO 22067-1, aynı nedenlerle, ancak etki ölçümlerine daha fazla ayrıntı eklemek için geliştirilmiştir.

 

Sorumlu hesap verebilirlik aynı zamanda hedeflere (ki bunlar kolayca taklit edilebilir), emisyonların azaltılmasına (genelde düşen ciro ve kârla birlikte düşer), denkleştirmeye (çoğu durumda çevreyi kirletme ruhsatı) ve gerçek olabilecek diğer pek de hoş olmayan faktörlere de bağlıdır. (çalışanların yetkilendirilmesini ve tüketicilerin plastiği reddetmesini düşünün).

 

Rapora göre, yalnızca üç şirket, değer zincirlerinin %90'ından fazlasını karbondan arındırma konusunda net bir taahhütle söylediklerini gerçekten ifade ediyor. Kuruluşların taahhüt ediyormuş gibi göründükleri ile gerçekler arasında büyük bir boşluk var. Bazı büyük markaların iddia ettiği şeylerin çoğu bu nedenle pek gerçek değil, bu nedenle incelemeye göre standartlar ve hatta düzenlemelere ihtiyaç var. New Climate Institute raporu, değerlendirilen 25 şirketten hiçbirinin yüksek bütünlük derecesine ulaşmadığını tespit etti. Maersk makul bir bütünlük derecesine sahipti ve Apple, Sony ve Vodafone orta seviyede bütünlük derecelerine sahipti. Ancak çoğu düşük (Amazon, Google, Ikea) veya çok düşük derecelere sahip olanlar (BMW, Unilever, Carrefour) vardı.

 

Şeffaflık ve doğruluk, Amazon gibi büyük şirketlerin hesap verebilirliğinin merkezinde yer alır, ancak çabalar hakkında çok fazla gürültü yapmak, onlara içerik eklemekten çok daha kolaydır. Tüm o romancılar ve müzisyenler kendilerini ve sosyal medya takipçilerini yetenekli olduklarına inandırıyorlar. Sonunda gürültü gerçeği boğabilir. Çevresel etkiyi azaltma çabalarını destekleyen şirketlerde olan şey bu olabilir.

 

Anlaşılır bir şekilde şirketler, bir plan bulabilmeleri için hissedarlara, müşterilere ve tedarik zinciri baskılarına yanıt vermelidir.
Ancak gerçeği olan bitenden ayırt etmekzordur. Rapor için incelenen 25 şirket, 2020'de toplam 3,18 trilyon ABD doları tutarında inceleme yaptı. Bu, dünyanın en büyük 500 şirketinin gelirlerinin%10'u kadar.
Ayrıca, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %5'ini 2,7 (küresel
ton/yıllık CO2 muadil emisyonu) GtCO2e'den sorumlu tuttular.
Bu çok fazla.
 


Emissions Reductions Too Often Fudged

 

Verdigris blog by Laurel Brunner

 

The New Climate Institute recently published its Corporate Climate Responsibility Monitor 2022. The report assesses “the transparence and integrity of companies’ emission reduction and net-zero targets”. It’s pretty dry reading. It’s findings mostly they remind us of two important facts. First of all there can be no room for complacency or ambiguity when it comes to our climate emergency. Secondly making environmental impact accountable and using standard reporting is vital.

 

Corporate #climate responsibility depends on tracking and disclosing all emissions associated with the business. For the #printing and publishing industries that means being able to identify those activities with an impact and being able to measure them. ISO 16759 for calculating the #carbon #footprint of print was developed with this in mind. ISO 22067-1 was developed for the same reasons, but to add greater detail to impact measurements.

 

Responsible accountability also depends on targets (which can easily be faked), reducing emissions (they generally go down with falling turnover and profits), offsetting (a license to pollute in many cases) and a miscellany of other unsexy factors that can be where real change starts (think employee empowerment and consumers’ rejection of plastics).

 

According to the report, only three companies actually mean what they say with unambiguous commitment to decarbonising 90+% of their value chains. There is a massive gap between what organisations appear to be pledging and the reality. Most of what some big brands claim is therefore is not quite real so scrutiny, standards and even regulation are needed. The New Climate Institute report found that none of the 25 companies evaluated achieved a high integrity rating. Maersk had a reasonable integrity rating and Apple, Sony and Vodafone had moderate integrity ratings. But most had low (Amazon, Google, Ikea) or very low (BMW, Unilever, Carrefour).

 

Transparency and accuracy are central to the accountability of large companies such as Amazon, however it is much easier to make a lot of noise about efforts than it is to add substance to them. All those novelists and musicians convincing themselves and their soc-med followers that they have talent. Eventually the noise can drown out reality. This may be what is going on with corporations championing environmental impact mitigation efforts.

 

Understandably companies must respond to shareholders, customers and supply chain pressures, so they come up with a plan. But distinguishing the real from the mould is tricky. The 25 companies studied for the report had combined reviews in 2020 of US$3,18 trillion. That is some 10% of the revenues for the top 500 companies in the world. They also accounted for 2.7 GtCO2e about 5% of global GHG emissions. That is an awful lot.

 

This article was produced by the Verdigris Project, an industry initiative intended to raise awareness of print’s positive environmental impact. This weekly commentary helps printing companies keep up to date with environmental standards, and how environmentally friendly business management can help improve their bottom lines. Verdigris is supported by the following companies: Agfa GraphicsEFIFespaFujifilmHPKodakMiraclonRicohSplash PRUnity Publishing and Xeikon.

#YirmialtiYasindayiz #26Yil #BiliyorumCunkuOkuyorum #Matbaa #MatbaaTeknik #BirMatbaaTeknikVar #ContentIsKing #Flekso #Ofset #Ambalaj #DijitalBaski #inkjet #toner #Baski #Etiket #UV #KnowWhatIsWhat #ItPaysTheAdvertise #Printing #Packaging #Surdurulebilirlik #YesilBaski #OlukluAmbalaj #EsnekAmbalaj #KartonAmbalaj #MetalAmbalaj #Converting #Label
İletişim:

MATBAA&TEKNİK®

VOLİ FUAR HİZMETLERİ A.Ş

Yenibosna Merkez Mahallesi Ladin Sokak Kuyumcukent No: 4M Dükkân No: 605 Bahçelievler 34197 İstanbul Türkiye

Telefon 0 212 604 51 24 – GSM 0 542 412 29 74

www.matbaateknik.com.tr

akif.tatlisu@voli.com.tr

Gizlilik Politikası Teslimat ve İade Mesafeli Satış Sözleşmesi

© Matbaa Teknik ~ Tüm Hakları Saklıdır 2018 ~ info@voli.com.tr