Muhtemel Gelişmelere Dair Bir Seminer

Muhtemel Gelişmelere Dair Bir Seminer ~ 12/10/2021
Print4All Fuarının Gözünden Future Factory 2021 Semineri

Dijitalleşme, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, insan: bunlar tedarik zincirinin çeşitli temsilcilerinin üzerinde anlaştığı geleceğin endüstrisinin temel değerleri ve Print4All'ın 3 - 6 Mayıs 2022 tarihleri ​​arasında Fiera Milano'daki fuar ve eğitim programının temelini oluşturacak.  

3-6 Mayıs tarihleri ​​arasında Fiera Milano'da gerçekleştirilecek olan Print4All 2022'ye doğru uzanan yol, etkinliğin iki destekleyici derneği olan Acimga ve Argi tarafından düzenlenen toplantı ve eğitim etkinlikleriyle devam ediyor. Acimga'nın düzenlediği yıllık etkinlik Future Factory 2021, #baskı tedarik zincirindeki tüm paydaşları ekonomi, trendler ve yönetmelikler konusunda uzmanlarla bir araya getirdi. Oditoryumda 150'den fazla kişinin ve akış yoluyla bağlantı kuran 700'den fazla izleyicinin katıldığı iki günlük “İnsan hizmetinde gelecek” etkinliği, dikkatleri sürdürülebilirliğe ve baskı dünyasında insanların rolüne çevirdi. Bu konuşulanlar #Print4All 2022 sergi ve eğitim programının da odak noktası olacak.

İki günlük etkinliğin sonuçlarına dair Print4All yorumları şöyle:  

Senaryo: Yeni Ekonomilere Doğru

Pandemi tarafından dolaylı olarak hızlandırılmakta olan değişim, tüm #tedarik zinciri paydaşları tarafından, tüketicilerin artık satın alma sürecinde belirleyici olarak kabul ettiği değerlere - #sürdürülebilirlik ve #insanlar - odaklanarak ele alınmalıdır. Bu gelişme, yeni bir işbirliği mantığı ve sürekli diyalog ile izlenmeli ve yönetilmelidir. Bu “açık” yaklaşımın bir örneği, İtalya ve Almanya'dan imalatçıları temsil eden iki birlik olan #Acimga ve #VDMA arasındaki işbirliği. İki derneğin işbirliği yapma isteği, iki pazardaki üreticileri, dernekleri ve hizmet sağlayıcıları tek bir toparlanma yaklaşımına yönlendirmek için bir yuvarlak masa ve bir ihracat anlaşmasının oluşturulmasına yol açtı.  

Gelecekteki Gelişmeler ve İtalyan Usulü İnovasyon

#Dijitalleşme, beş yıldan kısa bir süre içinde rutin görevlerin yerini alarak ve insan zekâsını ve yenilikçiliğini geliştirerek iş yapma ve üretim şeklimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Endüstri 4.0'ın gelişmesiyle, ağa bağlı mevcut 35 milyar cihazdan 75 milyara büyüyeceğiz. Bu, sektörde kullanılan kaynak sayısının değişeceği anlamına gelmez, ancak çalışma biçimlerinin değişmesi gerekecek. Dijitalleşmenin zorluğuyla başa çıkmak, insanları farklı şekilde çalışmak için eğitmek anlamına geliyor, çünkü artık herhangi bir fiziksel veya zamansal sınır olmayacak. Makineler 7/24 bağlı ve sorgulanabilir olacak; buna hazırsak muazzam bir rekabet ve üretim avantajı elde edeceğiz. Bu noktada, İtalya değişimde lider bir oyuncu olma fırsatına sahip, ancak bunu yapmak için - kültürel özelliklerimiz nedeniyle - ne Amerikan modeli ne de Çin modeline benzemeyecek bir modeli benimsemesi gerekiyor. Yaşadığımız değişimde tüm tedarik zinciri paydaşlarının daha geniş katılımına yönelik yenilikçi bir İtalyan yaklaşımına ihtiyacımız var.  

Günümüzde başarılı bir şirket kavramı değişti. Petrokimya devlerinden ekonomimizin yeni en büyük şirketleri olan büyük dijital platformlara geçtik. Bu yeni iş yapma şekli, tüm sektörleri etkileyerek üreticiler, distribütörler ve tüketiciler arasındaki engelleri kaldıracak. Bu, ilişkileri yeniden yorumlamamız gereken sarmal bir ekonomidir.  

Sürdürülebilirlik Zorluğu

#Sürdürülebilirlik, dijitalleşmeyle birlikte izlenmesi gereken en büyük değişiklik çünkü üreticiden son tüketiciye kadar tedarik zincirinin tüm seviyelerini etkiliyor. Kurumsal sorumluluk, paydaşlar, özellikle de yatırımcılar için giderek bir güvenilirlik kaldıracı haline geldiğinden, sürdürülebilirlik acil olarak halledilmesi gereken bir zorluk. Günümüzün tüketicileri de giderek daha bilinçli: Ipsos verilerine göre, 10 yılda sürdürülebilirliğin farkında olan tüketicilerin sayısı %7'den %39'a yükseldi, ancak aynı zamanda bireyler arasında artan “dürüst insan” arayışında daha fazla hassasiyet ve bağlılık var.”

Artık sadece çevre üzerindeki etkiyle ilgili olmayan, aynı zamanda refah ve çeşitliliğin kapsanması kavramlarını da içeren sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak, çeşitli tedarik zinciri katılımcıları ve aynı zamanda rakipler arasında sürekli işbirliğini gerektirir. Bireyin modeli diğerlerinin çalışmalarıyla kesişmek zorunda kalacaktır. Geçiş, pahalı olacak, ancak artık ertelenemez ve teknoloji, kaynakları ve süreçleri yönetmek için en iyi müttefik olabilir.  

Nomisma'ya göre, sürdürülebilir ürünler arayan tüketiciler için ilk temas noktası olan ambalaj, artan sürdürülebilirlik seviyelerinde fark oluşturabilir. Aslında, tüketicilerin %55'i fazla ambalajı olmayan ürünler arıyor ve %41'i ambalajın geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmasını istiyor. Ayrıca, tüketicilerin %81'i ambalajın nasıl doğru bir şekilde geri dönüştürüleceğine dair bilgi için etikete bakıyor.  

Ambalaj dünyası giderek daha sürdürülebilir olmayı hedefleyebilir ve hedeflemelidir – ki İtalya'da şu anda kişi başına 211,2 kg/kişi olan rakam için Avrupa ortalaması 174,6 kg/kişidir. Ama aynı zamanda şirketlerimizin sürdürülebilir taahhüdünü en iyi şekilde gösteren şey budur. İtalya'daki geri dönüşüm oranının %66,3 olduğu göz önüne alındığında, bu bizi Avrupa'nın en başarılı ülkeleri arasında üçüncü sıraya koyuyor (kaynak: Eurostat).

Bu, Ulusal İyileştirme ve Dayanıklılık Planı'nda sürdürülebilirliğin merkezde oluşu göz önüne alındığında, sektörün üstlenmesi gereken bir zorluktur: Ekolojik geçiş için 69 milyar tahsis edilecek ve belgede sürdürülebilirlik kelimesi 465 kez geçmektedir.  

Yuvarlak Masalar: Değişimde Tedarik Zincirinin Rolü

Future Factory 2021’in iki günü boyunca çeşitli yuvarlak masalarda #matbaa tedarik zincirindeki tüm paydaşların vizyonları ve çabaları sunuldu. Üreticiler, marka sahipleri, perakendeciler ve matbaacılar bir dizi tartışmaya katıldı.  

Bu karmaşık ortamda makine üreticilerinin rolü nedir? Teknolojik senaryolar, iş yapma şeklimizi değiştiriyor. Tartışmada dört anahtar kelime ortaya çıktı: dijitalleştirme, sürdürülebilirlik, hizmet ve insan. Dijitalleşme, iş yapma şeklimizde devrimsel bir değişiklik getiriyor, farklı bir zihinsel yaklaşıma, Ar-Ge'ye sürekli yatırıma ve aynı zamanda açık inovasyon eğilimine ihtiyacımız var. Makineleri birbirine bağlamak yalnızca verimliliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda üretim ve satış şeklimizi de değiştirir. Servisleştirme ve hibritleştirme olasılığı, müşteri ile olan ilişkiyi, yeni ve giderek daha özelleştirilmiş çözümler oluşturmak için geri bildirimin gerekli olduğu ve bakımın temel satış paketinin bir parçası olduğu, sürekli ve karşılıklı bir bağlantıya dönüştürür.   Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, herkes için kesin ve geçerli tek bir cevap yoktur; bu, üretim ihtiyaçlarının dengelenmesi, kaynakların optimize edilmesi ve enerji tasarrufu sorunudur. Bu, her bir bağlam için en iyi seçimleri, insanların genellikle fark oluşturduğu seçimleri yapmak anlamına gelir.   Ortaya çıkan dördüncü terim işte burada devreye giriyor: insanlar. Çünkü sürekli evrim, karşılıklı ilişkileri gerekli kılar. Günümüzde ilerlemenin cevabı tedarik zinciri işbirliği, hammadde tedarik edenlerden ambalajı yapan ve özelleştirenlere ve geri dönüştürenlere kadar herkesi kapsayan uzmanlar arasında bir tür sinerji. Bu, endüstriyi eko-sürdürülebilir materyallerin, su bazlı teknolojiler gibi düşük etkili teknolojilerin ve dürüst uygulamaların avantajlarının birleştirildiği dürüst bir öğrenme ekosistemine dönüştürmenin tek yoludur.  

Ayrıca marka sahiplerine göre sürdürülebilirlik olmadan inovasyon olamaz. Bununla birlikte, bilinçli seçimler yapacaksak bir efsanenin ortadan kaldırılması gerekir: Sürdürülebilirliğin maliyeti, onu kabul etmeye hiç hazır olmayan tüketiciye yüklenemez. Dolayısıyla, markalar için sürdürülebilirlik her şeyden önce kendi kimlikleriyle bağlantılı bir seçimdir, günümüz tüketicilerinin ve yatırımcılarının sonuçlarını hesaplamadan bir ürün satan bir şirket fikrini giderek daha fazla reddettiği bilgisiyle benimsedikleri bir tür etik kodudur.  

Bu nedenle, çabalar %100 geri dönüştürülebilir ambalajlara sahip olma olasılığına, fasulyeden elde edilen selüloz gibi atıklar için yeni kullanımlar geliştirmeye, farklı ambalajları entegre ederken yeni ambalajlar önermeye odaklanmıştır. Hammadde olarak seçilen malzemeler, geri dönüşümünü ve dolayısıyla doğru şekilde atılmasını kolaylaştırır.  

Sürdürülebilirlik aynı zamanda perakendeciler için bir iş değeridir; özellikle büyük ölçekli perakende sektöründe, ambalajın geri dönüşümüne somut bir katkı şeklini alan bir seçimdir, ancak aynı zamanda yeni ambalaj arayışını da (örneğin, biyoplastik) genişletir. Penny Market'in “Ancora più buoni” (Daha da iyi) gibi belirli projelerle, kısmen mahvolmuş ve zarar görmüş meyve ve sebzeleri satmak amacıyla Esselunga tarafından markalı sütün ambalajlanması için seçilmiştir ve gıda atıkları, bu nedenle, gelirin bir kısmı Gıda Bankası'na gidecek şekilde, indirimli bir fiyata tüketime hala mükemmel şekilde uygundur.  

Öte yandan matbaacılar sürdürülebilirliğe iki unsura odaklanarak yaklaşıyor: üretim yöntemi, yani mürekkep türü, aynı zamanda yıkama için gereken suyun azaltılması ve özelleştirmeleri için kullandıkları malzemeler. Uygun bertaraf ve kullanım ömrü sonu yönetimi konusu merkezi öneme sahiptir. Örneğin, tek malzeme yardımcı olur, çünkü bu kadar çok malzemeyle tüketicinin her şeyi ayırt etmesi zordur. Geri dönüştürülebilir bir ürün nasıl teklif edilir? Kâğıt ve mürekkeplerle çalışarak, son işlem için makine geçişlerinin sayısını azaltarak ve müşterileri sürdürülebilir bir seçime somut olarak yönlendirerek elbette. Bu arada depolama kavramı da değişiyor ve üretilen miktarları optimize edecek teknolojileri memnuniyetle karşılıyor.  

Son olarak, endüstrilerinin gerçekten sürdürülebilir olup olmadığını anlamak için matbaacılar, en azından hammaddeler üzerindeki sürdürülebilirlik değerini ölçmeyi öneriyorlar.

#25Yasindayiz #YirmiBesinciYilimiz #Matbaa #MatbaaTeknik #BirMatbaaTeknikVar #EnrichTheContent #KnowWhatisWhat #İçeriğiGeliştir #EmegeSaygiGoster #Ambalaj #Ofset #Serigrafi #KartonAmbalaj #EsnekAmbalaj #flekso #rotogravure #inkjet #genisformat #BiliyorumÇünküOkuyorum #ContentisKing
İletişim:

MATBAA&TEKNİK®

VOLİ FUAR HİZMETLERİ A.Ş

Yenibosna Merkez Mahallesi Ladin Sokak Kuyumcukent No: 4M Dükkân No: 605 Bahçelievler 34197 İstanbul Türkiye

Telefon 0 212 604 51 24 – GSM 0 542 412 29 74

www.matbaateknik.com.tr

akif.tatlisu@voli.com.tr

Gizlilik Politikası Teslimat ve İade Mesafeli Satış Sözleşmesi

© Matbaa Teknik ~ Tüm Hakları Saklıdır 2018 ~ info@voli.com.tr